ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การนำเสนอ TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เพชรอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,15:09  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การนำเสนอ TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา ปีการศึกษา2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เพชรอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,14:45  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มาร์ชชิ่งความดี เหรียญทองระดับภาค 16 ธันวาคม 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เพชรอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,13:02  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP ระดับภาค วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เพชรอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,12:50  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : มาร์ชชิ่งความดี เหรียญเงิน ระดับประเทศ 20 มกราคม 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เพชรอนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,12:17  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..