กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิตยา ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0887484709
อีเมล์ : surachai_to@hotmail.com

นางเรไร เพ็งวิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0885686646
อีเมล์ : rerai7811@gmail.com

นางสาวณัชญ์ฐาภา สะตะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0635846167
อีเมล์ : nuttapa82@gmil.com