กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เพชรอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0878540955
อีเมล์ : yimlada@gmail.com