ติดต่อเรา
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1   ตำบลบ้านโนน  อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
เบอร์โทรศัพท์ 043450587 เบอร์โทรสาร 043450587
Email : nonphosiwittayakhom115@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nonphosri


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน