กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรพรรณ วงษ์พล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0862299685
อีเมล์ : domina_001@hotmail.com

นายภานุวัฒน์ ยาจันตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0819945003
อีเมล์ : phvy2520@hotmail.com

นางสาวปรัชญา สร้างนา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0617037775
อีเมล์ : Pratya-1306@hotmail.com