ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาจีน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูสนับสนุนการสอน งานห้องสมุด
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนวิชาเอกฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอนวิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูสนับสนุนการสอน งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคล
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูช่วยสอน)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสพร้อมคนขับ (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฯ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 8 อัตรา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฯ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62