กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชำนาญ ไผครบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายจักริน บุษราคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0933209266
อีเมล์ : jbusarakham@gmail.com

นายปัญญาธนบดี เหล่าสุนา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0933389496