ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวด โครงการมาร์ชชิ่งความดี Goodness Marching Contest
ชื่อนักเรียน : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,15:22   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรีญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ชื่อนักเรียน : นางสาวขัติยาภรณ์ นาใจกล้า
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,09:44   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : วงดนตรี NW Band โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,09:41   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมออง เดี่ยพิณ ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูวณัฐ ถานะ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,09:36   อ่าน 60 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดวงดนตรีสถาบันแห่งภาคอีสาน
ชื่อนักเรียน : วงดนตรี NW Band โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,19:27   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผ่นผับ โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต DIY
ชื่อนักเรียน : กรวิภา เฟื่องแก้ว
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,18:31   อ่าน 1073 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต DIY
ชื่อนักเรียน : กรวิภา เฟื่องแก้ว
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,18:29   อ่าน 1493 ครั้ง