ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬา โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ความดีสากล ๕ ประการ โครงการมาร์ชชิ่งความดี
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ตารางการออกรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (จำนวน 7 อัตรา)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้านและคนงาน (จำนวน 2 อัตรา)
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ในการประกอบการทำงานสำนักงาน โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ โครงการแนะแนว
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประกอบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนฯ โครงการแนะแนว
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการทำจดหมายข่าวฯ โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีฯ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั๊มหอยโข่ง โครงการซ่อมแซม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64