ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ เครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนักเรียน โครงการประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โครงการปฐมนิเทศ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 66
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 66
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่วยสอน
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66