ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ในการประกอบการทำงานสำนักงาน โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ โครงการแนะแนว
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการทำจดหมายข่าวฯ โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีฯ
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปั๊มหอยโข่ง โครงการซ่อมแซม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำห้องพยาบาล โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพยาบาล โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โครงการซ่อมแซม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โครงการซ่อมแซมสื่อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ (การจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน)
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ (การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน)
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63