ภาพกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE สร้างเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น 7 โรงเรียน
ผอ. ดำรง ศิริมาลา มอบหมายให้รองนำชัย ปัดชาสุวรรณ และทีมงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ปรึกษาหารือการดำเนินงานของชมรมในเครือข่าย
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,15:10   อ่าน 27 ครั้ง