ภาพกิจกรรม
นักเรียนแกนนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
สมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ช่วยเชียร์
สมาชิกTO BE NUMBER ONE
การนำเสนอ
การนำเสนอ
ท่านผู้อำนวยการดำรง ศิริมาลา มาให้กำลังใจนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE
นายอำเภอ ขวัญฤทัย ไตรพรม และคณะจากอำเภอซำสูง มาให้กำลังใจนักเรียน TO BE NUMBER ONE
เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการตัดสิน
รองนำชัย ปัดชาสุวรรณ์ มาให้กำลังใจนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE
ผู้คลิกสไลด์ การนำเสนอ
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,10:47   อ่าน 31 ครั้ง