รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1   ตำบลบ้านโนน  อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
เบอร์โทรศัพท์ 043450587 เบอร์แฟกส์ 043450587
Email : nonphosiwittayakhom115@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :