ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษา โครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยุและไฟฟ้า ตามโครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ โครงการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 65